Vážené kolegyně,

vážení kolegové,

dovolujeme si Vas pozvat na Mezinárodní konferenci a 7. Mezinárodní seminář:

«Mnohojazyčnost a mezikulturní komunikace: výzvy XXI. století»

V průběhu konference a semináře se uskuteční dvě výstavy: Mezinárodní výstava «Ruská kultura v obrazech ruského světa» (práce rusky mluvicích malířů v zahraničí) a tematická výstava: «Mnohojazyčnost jako cesta k inovativním změnám ve vědě a vzdělávání» (humanitární vědy)

Místo a datum konání: Praha, 11-13 říjen 2013

Pořadatelé:

— Fakulta humanitních věd Karlovy univerzity v Praze (PhDr. Dana Bittnerová, CSc)

— Institut cizích jazyků a média-technologií Univerzity Graifsvalda, (PhDr. Ekaterina Koudrjavtseva-Hentschel, CSc)

— Mezinárodní kulturní institut «Klíč», Česká republika (Anna Evsina, předseda vedení)

— «Rossotrudnichestvo»: Ruské středisko vědy a kultury v Praze / Česká republika (L.A Gamza, vedoucí «Rossotrudnichestvo»)

— Webový portál www.bilingual-online.net (Mezinárodní rada pro mnohojazyčnost a mezikulturní kompetence).

Konference (plenární zasedání s prezentacemi a diskuzí) se bude konat dne 11. října, Semináře (workshopy a kulaté stoly) – 12. a 13. října.

Během konference budou prezentovány informace v souladu s tématy seminářů a bude příležitost pro diskusi o tématech hlavních prezentacích.

Jednacími jazyky konference jsou ruština a angličtina.

Témata konference:

— Publikace výsledků ruských mezinárodních vědeckých výzkumů v Rusku a v zahraničí: index citace – plusy a mínusy. Publikace monografií v zemích Evropské Unii – pro a proti.

— Grantové programy v Ruské federaci, Kazachstánu a v Evropské Unii pro vědecké a vzdělávací partnerství. Mezinárodní vědecké a výzkumné laboratoře jako možná právní forma projektové spolupráce.

— Výzvy přirozené mnohojazyčnosti v bilingvistických a vícejazyčných zemích a diasporách. Učení a výuka jednoho z původních jazyků.

Témata Semináře:

— Studium a výuka cizích jazyků: Moderní metody a nástroje. Cizí jazyk ve virtuálním světě.

— Centra dodatečného vzdělávání s ruským jazykem vně Ruska: profesní rozvoj a rekvalifikace učitelů, registrace v legitimních vzdělávacích institucích a sjednocení škol v různých zemích.

Projekty v rámci federálního programu «Ruský jazyk» (2012-2015) a grantů Ministerstva školství Ruské federace («100 ruských škol ve světě»).

Organizátoři poskytují:

Pomoc při vyřízení víza (pozvání pro získání víza); zorganizování ubytování, stravování, exkurze po Praze, mediální partnerství, dobrovolníky, transfer, účast pedagogické společnosti.

Místo uskutečnění plenárních zasedání, seminářů, debat a workshopů: Karlova Univerzity, ul. Rettigova 4, Ruské středisko v Praze, ul. Na Zatorce 16.

Kontakty na organizační tým:

Praha_Kongress2013@yahoo.com (pro odesílání přihlášek) a na adrese: info@bilingual-online.net (pro zaslání kopie přihlášek)

Otázky ohledně ubytování (MKI KLIČ, o.s.)

Otázky ohledně prezentací a aktivní účasti na konferenci (Organizační komitét)

Otázky ohledně víza (Ruské středisko vědy a kultury)

Otázky ohledně výstavy (Ruské středisko vědy a kultury)

Univerzita Karlova v Praze

Vědecký pracovník a lektorka, PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

dana.bittnerova@seznam.cz

tel: +420 728 621 552

Rossotrudničestvo, Ruské středisko vědy a kultury v Praze (РЦНК/ RSVK v Praze)

Ředitel střediska: Gamza Leonid Leonidovič

http://cze.rs.gov.ru/ru/node/11

Sekretariat: + 420 233 376 471 Fax: + 420 233 370 483

E-mail:center@rsvk.cz, info@rsvk.cz

Mezinárodní kulturní institut Klič (MKI KLIČ, o.s.)

Předseda vedení: Evsina Anna Aleksandrovna

zvezdnaja-anna@yandex.ru skype: zvezdnaja-anna

tel.: +420 774 551 626, +420 775 543 425 www.klic-mki.org

Insitut cizích jazyků a média-technologií Univerzity Greifswalda

(Fremdsprachen- und Medienzentrum Universität Greifswald)

Vědecký pracovník a lektorka: PhDr. Ekaterina Koudrjavtseva-Hentschel, CSc

info@bilingual-online.net

skype: ekoudrjavtseva1

Tel: + 49 179 7638 609

http://www.phil.uni-greifswald.de/fmz.html

Konferenční poplatek pro účastníky ze zemí mimo SNS — 20 euro, pro účastníky z SNS – 400 rublů.

Při nutnosti pomoci ve vyřízení víz je potřeba poslat přihlášku do 1. 6. 2013, pro ostatní do 1. 8. 2013

Všichni účastnici dostanou po ukončení konference certifikát o zvýšení kvalifikace.

Více informace na

http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1092%3Akongress-bilingual-bilium&catid=35%3Atema-mesyaca&Itemid=6&lang=ru

Prosíme Vás o šíření mezi případné zájemce.

Děkujeme.